Bedrift

Vi har fokus på kortreist og gode råvarer

Norske Naturopplevelser AS tilbyr bedrifter tilrettelagte og skreddersydde turer, arrangementer og aktiviteter med utgangspunkt i naturen som arena. Vi har fokus på lagbygging, relasjonsutvikling og incentivarrangementer. Siden oppstarten i 2005 har vi opparbeidet oss bred erfaring gjennom våre møter med alle dem som har vært med oss på turer, aktiviteter og arrangementer.

Ideen vår har siden starten av vært å gi våre kunder så gode og helhetlige opplevelser som mulig ved å benytte oss av de beste ressursene vi har tilgang til. Våre aktiviteter gjennomføres med få deltakere per guide, noe som gir gode forutsetninger for god kvalitet, sikkerhet og kommunikasjon.

Planlegging
Bedriften kan ha ulike mål med arrangementet. Ofte har man en faglig hensikt, mens andre ganger kan hovedmålet være å styrke de sosiale båndene og fellesskapet mellom deltakerne.

Norske Naturopplelser AS jobber med kunden i alle faser av et arrangement for å sikre et best mulig resultat. Vi kartlegger kundenes behov og forventninger. God planlegging i forkant av et arrangementet vil erfaringsmessig gi best resultat og fornøyde deltakere.

Trygghet
Er du og ditt firma forberedt på det uforutsette? Vi er forberedt på uforutsette ting som kan skje både før og under en tur eller et arrangement. Vi har gode beredskapsplaner basert på kunnskap internt, erfaring og gode samarbeidspartnere.

Kompetanse
Ulike oppgaver krever ulik kompetanse. Vi har høye krav for å utføre de ulike oppgavene våre arrangement innebærer. Alt fra den første kontakten til gjennomføring og etterarbeid. Verdien i vårt produkt er ikke bare i selve turen, men hele prosessen.

All you need buying a paper is the desire to write and a computer.